fbpx
Select Page
INFORMATION ABOUT AYURVEDA AND PANCHAKARMA

INFORMATION ABOUT AYURVEDA AND PANCHAKARMA

ओळख आयुर्वेद आणि पंचकर्माची  आपल्या जीवनात जन्मापासून मृतुपर्यंत आपला आयुर्वेदाशी संबंध कुठे ना कुठे तरी आलेला असतोच ….. अगदी आजीबाईच्या बटव्यातील औषधे, आपल्या स्वयंपाकघरातील मसाले याचा आयुर्वेदात उल्लेख आला आहे. मग याच आयुर्वेदाची ओळख आज करून घेवूया....
OUR DIET STYLE AND HEATHY LIFE

OUR DIET STYLE AND HEATHY LIFE

ग्रामीण आरोग्य- आपली खाद्यसंस्कृती  आणि पचनशक्ती / पचनक्रिया        आपले आरोग्य हे आपल्या पचनशक्तीवर अवलंबून असते. पचनशक्ती जेवढी चांगली तेवढे आपले आरोग्य चांगले, शरीर निरोगी आणि बळकट असते. अनेक आजारांना आपल्यापासून लांब ठेवण्याचे...
About AYURVEDA AND RURAL LIFE

About AYURVEDA AND RURAL LIFE

ग्रामीण आरोग्य आणि आयुर्वेद        सध्याच्या धकाधकीच्या काळात आपले आरोग्य टिकवून ठेवणे मोठे जिकीरीचे होऊन बसले आहे. भारतातील ग्रामीण भागातील आरोग्याविषयी बोलायचे झाले तर भारतामध्ये फारपूर्वीपासून अस्थित्वात असलेला आयुर्वेद. हा आयुर्वेद...
× How can I help you?